Затворени крайстенни витрини с дължина 2 метра с изнесен агрегат

Затворените хладилни витрини са подходящи за самообслужване в супермаркетите, като същевременно запазват добре качествата на предлаганите хрантелни стоки. Удобни са за обслужване. С LED осветление. Произвеждат се по поръчка на клиента.